Hastighetsregler

Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre olika begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna:

30 km/h

30 km/h är maxhastigheten för långsamtgående fordon, s k efterfordon, t ex båtupptagningsvagnar. Dessa är ej registrerade fordon utan broms och fjädring och ska alltid vara utrustade med LGF-skylt. Vid körning på allmän väg krävs alltid blinkers, och efter mörkrets inbrott krävs dessutom belysning.

40 km/h

40 km/h är maxhastigheten för obromsade släpvagnar som inte uppfyller villkoren enligt nedan.

80 km/h

80 km/h är maxhastigheten för obromsade släpvagnar som uppfyller villkoren enligt nedan samt för bromsade släpvagnar.

Obromsad släpvagn villkor

Registrerad och fjädrad men obromsad släpvagn med en totalvikt som inte överstiger dragbilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg, får framföras i 80 km/tim.