Skötsel och rengöring av släpvagnar

Detta är vad vi tycker att du skall tänka på när det gäller skötsel av din släpkärra, givetvis kan vi hjälpa dig med dessa servicearbeten om du vill.

Under och efter första resan med last:

 • Efterdragning av hjulbultar
 • Kontrollera hjulbromsarnas inställning
 • Kontrollera lagerspel i naven (gäller ej axlar med kompaktlager)
 • Kontroll av belysning
 • Allmän översyn

Var 100:e mil:

 • Kontroll och justering av bromssystem
 • Smörjning av påskjutsbroms (2 smörjnipplar)
 • Smörjning av övriga leder (olja lätt)
 • Kontroll av hjulbultar, belysning, lås och däck
 • Allmän översyn

Var 500:e mil:

Denna service görs 1:a gången efter 500 mil och därefter rekommenderas 2 gånger per år.

 • Kontroll och justering av bromssystem
 • Kontroll av lagerspel och fettbyte i naven (gäller ej axlar med kompaktlager)
 • Kontroll av slitage på bromsbelägg
 • Kontroll och efterdragning av kulkopplingens och axelns skruvar
 • Kontroll av hjulbultar, belysning, lås och däck
 • Smörjning av påskjutsbroms (2 smörjnipplar)
 • Smörjning av övriga leder (olja lätt)
 • Allmän översyn

Tvättning och rengöring

Släpvagnen skall hållas ren. Chassiet skall tvättas på samma sätt som en bil. Spola först med vatten och tvätta sedan med genomvåt svamp eller borste. Vanligt bilschampo passar utmärkt vid normal nedsmutsning. Vid grov nedsmutsning med olja, asfalt och liknande används bilavfettning. Följ alltid er kommuns rekommendationer gällande tvätt av fordon.

Smörjning av rörliga leder

För egen löpande smörjning av rörliga leder används ett universialfett alternativt entreprenadfett Litium EP2 för smörjnipplar. Lämplig mängd är cirka tre pumpslag per nippel.

Påskjut modell Knott har två smörjnipplar medan påskjut modell Alko har tre smörjnipplar.

För övriga rörliga leder används CRC 5-56 eller likvärdigt.

Det är viktigt att smörjningen sker kontinuerligt.