Kontrollera före färd

Att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna kan variera mellan vagntyper men gemensamt är att dragkulan måste vara helt inne och kopplingen skall låsa fast om kulan.

Att Du har rätt kultryck, du bör ha mellan 50 och 80 kg. Ett negativt kultryck gör ekipaget trafikfarligt.

Att katastrofvajern är rätt fäst i bilen. Vajern bör inte sitta runt kulan då den skall fungera även i fall kulan brister! Den måste vara fäst så att den går rakt utan något som kan bromsa mellan bil och påskjutbroms. På obromsade släp se till att säkerhetsvajern omsluter dragkulan.

Att vagnens handbroms är helt lossad. Gäller ej obromsade släpvagnar.

Att lasten är säkrad. Kontrollera att lasten är väl säkrad och vid behov täckt.

Att stödhjulet är uppvevat, i förekommande fall. Se till att stödhjulet är ordentligt fastsatt, hjulet skall peka bakåt.

Att backspeglarna är rätt inställda på bilen.

Att en kontroll av alla löstagbara delar är gjord, som att lämmar är väl stängda och låsta.

Att en kontroll av belysningen, ljus, bromsljus, blinkers och positionsljus är genomförd.

Att Du har kontrollerat att släpvagnen har rätt däck och att däcken är hela och har tillräckligt däckmönster samt rätt lufttryck.

Att den demonterbara kulan på bilen är rätt fastsatt, om en sådan finns.