Säkerhet vid lastning

Tänk på att vid all lastning av släpvagn måste hänsyn tas till totalvikt, lastvikt, kultryck samt fördelning av last och att det är föraren av fordonet som är ansvarig för att det är rätt gjort.

Kultryck

Kultrycket är den vikt med vilken släpvagnens kulhandske trycker på dragbilens dragkula. Kultrycket får inte överstiga 100 kg eller den vikt som anges på kulhandsken.

Kultrycket får inte vara negativt, d v s släpvagnens kulkoppling får ej dra dragbilens dragkula uppåt. Negativt kultryck försämrar styrförmågan genom att i besvärliga situationer ”lyfta” bakhjulen.

För högt kultryck försämrar bilens styrförmåga genom att ”lyfta” framhjulen.

Det kultryck vid vilket släpvagnen följer bäst efter bilen varierar mellan olika bilmodeller. Genomsnittsvärdet ligger dock erfarenhetsmässigt mellan 50 och 80 kg.

Placering av lasten

Fördela lasten så jämnt som möjligt på släpvagnen. Tungt styckegods placeras lämpligast mitt över eller strax framför axeln.

Tung last fram ger för högt kultryck och tung last bak ger negativt kultryck.

Två viktcentra långt från varandra, d v s ett tungt föremål långt fram och ett tungt föremål långt bak, ger vagnen en benägenhet att vobbla.

Överlast

Överlast ger kraftigt försämrad säkerhet genom att vagnen och bilens väghållning och styrbarhet försämras. Dessutom ökar risken för förslitning och haveri.

Tänk dig för när du lastar sand, grus eller annat tungt material så att det inte blir överlast.

Last på öppet flak

All last måste säkras och förstängas så att den inte kan förskjutas och ge sämre köregenskaper, flyga av och skada sak, egendom eller person, damma eller förorena.

Lättare gods (trädgårdsavfall, tomkartonger och liknande) säkras lättast med lastnät, presenning eller ett par linor.

En nätgrind eller lövhäck underlättar säkringen av lasten, men kom ihåg att lasten också måste täckas ovanifrån.

Tyngre gods måste säkras så att det inte kan förflytta sig vare sig i sidled, framåt, bakåt eller uppåt.

Last som inte täcker hela flaket måste spärras med träklossar, lastpallar eller liknande och därefter surras. Lasten surras lämpligen med spännband som finns för olika vikter. Spännbanden fästs lämpligen i fästöglor eller bindkrokar som finns på alla släpvagnar.

Når inte lasten upp till sidolämmarnas övre kant och bindkrokarna sitter utanför, måste mellanlägg placeras så att spännbanden eller repen håller lasten mot flaket.

Tung last måste alltid surras med spännband eller liknande även om presenning, huv eller annan täckning av last används.

Observera att släpvagnen bör vara kopplad på bilens dragkrok vid lastning, då man annars riskerar för stor belastning på stödhjulet.

Utstickande last

Last som sticker ut mer än 1 meter ska markeras med flagga och i mörker med röda reflexer och lykta som visar rött ljus bakåt.

För mer information om säkerhet och lastning tveka inte att fråga oss när du hämtar din släpkärra.